Kategorier
Uncategorized

Studieresa till Sankt Petersburg

Kulturresan 2020 kommer att gå till Sankt Petersburg. Temakursen ”En riktig rys(s)are” är i full gång med planeringen.