Skolans kontaktuppgifter

Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
E-post: gymnasiet@edu.vora.fi

(förnamn.efternamn@edu.vora.fi)

Rektor Pia Hildén  tel 06-382 17 81  

Studiesekreterare: Sofia Brännäs 050-566 65 89 (kl. 8-12)

Studiehandledare Roland Villför

Idrottslinjens koordinator och friidrott Johan Nordmyr

Skidåkning Roland Villför

Fotboll Marko Uusitalo

Orientering Mikael Bäck

Till Internatet