Skolans kontaktuppgifter

Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
E-post: gymnasiet@edu.vora.fi

 

(förnamn.efternamn@edu.vora.fi)

 

Tf rektor Pia Hildén (tjänstledig) vikarierande rektor Maria Holmgård tel 06-382 17 81  

Studiesekreterare: Sofia Brännäs 06-382 17 82 

Studiehandledare Roland Villför

Idrottslinjens koordinator och friidrott Johan Nordmyr

Skidåkning Roland Villför

Fotboll Marko Uusitalo

Orientering Mikael Bäck

Lärarrum: 06-382 17 80

Till Internatet