Fotboll

Tränarteamet kring fotbollen

Marko Uusitalo, välkänd profil i tränarkretsar med bl.a. uppdrag på distrikts-, region- och landslagsnivå, ansvarar för fotbollslinjen. Den dagliga träningen sköter han tillsammans med tränarna Christoffer Kloo och Casper Källberg. Fotbollslinjens målvakter tränas speciellt av målvaktstränare Esa Kurki.  David Söderberg har hand om styrketräningen och fys.träningen och Johan Nordmyr sköter om rehabsträning. 

Träningen ingår i läsordningen

Träningen bygger på att få en gedigen grundträning och att utveckla den individuella spelskickligheten.

Personlig coaching, videoanalys av matcher och träningar samt utvecklingssamtal med den enskilde spelaren ger spelaren stöd och hjälp. Då spelaren utvecklas har också laget nytta av det. Gymnasiets tränarteam samarbetar och varje spelare får ett personligt träningsprogram, där spelarens individuella styrkor vidareutvecklas samtidigt som svagheterna förbättras. Satsningen på den individuella spelarutvecklingen är också i enlighet med Finlands bollförbunds målsättningar. Som hjälp i den dagliga träningen används bla PolarTeam-utrustning.

Lagspelet tränas tillsammans med gymnasiets övriga fotbollsspelare. Också spelare från Norrvalla deltar i träningarna. Alla träningar leds av professionella tränare.  Eftersom gymnasiet är ett idrottsgymnasium ingår idrotten som en del av gymnasieutbildningen och finns med på schemat för skoldagen.

Normalt erbjuds 4-7 träningspass i veckan utöver den vanliga skolgymnastiken.

Testning och träningsplatser alldeles i närheten

Vörå erbjuder utmärkta träningsområden och anläggningar för alla fotbollsspelare. Flera gräsplaner, en konstgräsplan på Campusområdet samt Adidashallen garanterar fina träningsförhållanden under hela läsåret. I Campus Norrvalla finns också gym, simhall och mångsidiga idrottsutrymmen. I anslutning till Campus Norrvalla finns spånbanor för löpning. Också Botniahallens utrymmen och konstgräsplan bredvid utnyttjas. Egen buss används om träningen är i Botniahallen. Närheten till träningsutrymmena gör att mindre tid går åt till transporter och tiden utnyttjas effektivare. Ibland arrangeras gemensamma läger för gymnasiets fotbollsspelare.

Allmän linje och idrottsgymnasium

Vörå samgymnasium-idrottsgymnasium finns i natursköna Vörå i Österbotten. Gymnasiet har en allmän gymnasielinje och fem idrottslinjer. Idrottslinjerna hör till idrottsgymnasiet, som har en särskild undervisningsuppgift i idrott tillsammans med fjorton andra idrottsgymnasier i landet. 

Gymnasium med gamla traditioner

Vörå samgymnasium har gamla traditioner. Vörå samskola startade år 1945 och fick rätt att ge gymnasieutbildning på sextiotalet. Studenter har dimitterats i snart 60 år från Vörå samgymnasium! Gymnasiet är också ett av de fyra första  idrottsgymnasierna i Finland. Den specialuppgiften fick Vörå samgymnasium,  Mäkelänrinteen lukio, Kuortaneen lukio och Sotkamon lukio i början på sjuttiotalet.

Sedan dess har Vörå samgymnasium-idrottsgymnasium vuxit rejält. Idag utgör allmänna linjen drygt en tredjedel av de studerande medan antalet idrottare har vuxit till närmare hundra. Idag har gymnasiet ca 170 studerande från ett trettiotal kommuner samt kombistuderande i samarbete med Folkhälsan Utbildning. 

Campus Norrvalla blev gymnasiets hemvist år 2015.  Flytten gav gymnasiet moderna, arkitektplanerade utrymmen och många nya samarbetsmöjligheter. 

Idrotten

Idag finns det femton idrottsgymnasier med nationell specialstatus I Finland. Alla femton idrottsgymnasier i Fínland har en särskild undervisningsuppgift för idrottare, som vill utvecklas inom idrotten inom ramen för gymnasiestudierna.  

Idrottsgymnasiets huvudgrenar är fotboll, skidåkning, skidskytte, orientering och friidrott. Därutöver finns det möjlighet att satsa på till exempel skidorientering, cykelorientering och amerikansk fotboll. Under årens lopp har även till exempel alpinister, golfare, cyklister, backhoppare och ryttare gått i vårt gymnasium. Idrottarna tränas av ett mycket erfaret tränarteam. Mer info om idrotten finns under idrottsfliken.

Ett modernt gymnasium med god stämning

Idag är Vörå samgymnasium-idrottsgymnasium känt för goda resultat i både idrott och studier och en god stämning överlag. Gymnasiet har utbildat flera generationer med vöråbor och åtskilliga idrottare från hela Svenskfinland och är ett livskraftigt och dynamiskt gymnasium i en kommun med positiv inställning till studier och utmärkta idrottsmöjligheter.

Allmän linje och idrottsgymnasium

Vörå samgymnasium-idrottsgymnasium finns i natursköna Vörå i Österbotten. Gymnasiet har en allmän gymnasielinje och fem idrottslinjer. Idrottslinjerna hör till idrottsgymnasiet, som har en särskild undervisningsuppgift i idrott tillsammans med fjorton andra idrottsgymnasier i landet. 

Gymnasium med gamla traditioner

Vörå samgymnasium har gamla traditioner. Vörå samskola startade år 1945 och fick rätt att ge gymnasieutbildning på sextiotalet. Studenter har dimitterats i snart 60 år från Vörå samgymnasium! Gymnasiet är också ett av de fyra första  idrottsgymnasierna i Finland. Den specialuppgiften fick Vörå samgymnasium,  Mäkelänrinteen lukio, Kuortaneen lukio och Sotkamon lukio i början på sjuttiotalet.

Sedan dess har Vörå samgymnasium-idrottsgymnasium vuxit rejält. Idag utgör allmänna linjen drygt en tredjedel av de studerande medan antalet idrottare har vuxit till närmare hundra. Idag har gymnasiet ca 170 studerande från ett trettiotal kommuner samt kombistuderande i samarbete med Folkhälsan Utbildning. 

Campus Norrvalla blev gymnasiets hemvist år 2015.  Flytten gav gymnasiet moderna, arkitektplanerade utrymmen och många nya samarbetsmöjligheter. 

Idrotten

Idag finns det femton idrottsgymnasier med nationell specialstatus I Finland. Alla femton idrottsgymnasier i Fínland har en särskild undervisningsuppgift för idrottare, som vill utvecklas inom idrotten inom ramen för gymnasiestudierna.  

Idrottsgymnasiets huvudgrenar är fotboll, skidåkning, skidskytte, orientering och friidrott. Därutöver finns det möjlighet att satsa på till exempel skidorientering, cykelorientering och amerikansk fotboll. Under årens lopp har även till exempel alpinister, golfare, cyklister, backhoppare och ryttare gått i vårt gymnasium. Idrottarna tränas av ett mycket erfaret tränarteam. Mer info om idrotten finns under idrottsfliken.

Ett modernt gymnasium med god stämning

Idag är Vörå samgymnasium-idrottsgymnasium känt för goda resultat i både idrott och studier och en god stämning överlag. Gymnasiet har utbildat flera generationer med vöråbor och åtskilliga idrottare från hela Svenskfinland och är ett livskraftigt och dynamiskt gymnasium i en kommun med positiv inställning till studier och utmärkta idrottsmöjligheter.

Fotbollsläger har hållits bland annat i Umeå, Rom, Barcelona och på Cypern. 

Testning av idrottarna görs i gymnasiets eget testlaboratorium och  i Botniahallen under ledning av Hannu Holappa. 

Till Friidrott