Marko Uusitalo, välkänd profil i tränarkretsar med bl.a. uppdrag på distrikts-, region- och landslagsnivå, ansvarar för fotbollslinjen. Den dagliga träningen sköter han tillsammans med tränarna Christoffer Kloo och Yancuba Ceesay . Fotbollslinjens målvakter tränas speciellt av målvaktstränare Esa Kurki.

Träningen bygger på att få en gedigen grundträning och att utveckla den individuella spelskickligheten.

Personlig coaching, videoanalys av matcher och träningar samt utvecklingssamtal med den enskilde spelaren ger spelaren stöd och hjälp. Då spelaren utvecklas har också laget nytta av det. Gymnasiets tränarteam samarbetar och varje spelare får ett personligt träningsprogram, där spelarens individuella styrkor vidareutvecklas samtidigt som svagheterna förbättras. Satsningen på den individuella spelarutvecklingen är också i enlighet med Finlands bollförbunds målsättningar. Som hjälp i den dagliga träningen används bla PolarTeam-utrustning.

Lagspelet tränas tillsammans med gymnasiets övriga fotbollsspelare. Också spelare från Norrvalla deltar i träningarna. Alla träningar leds av professionella tränare.  Eftersom gymnasiet är ett idrottsgymnasium ingår idrotten som en del av gymnasieutbildningen.

Normalt erbjuds 4-7 träningspass i veckan utöver den vanliga skolgymnastiken.

Testning av idrottarna görs i gymnasiets eget testlaboratorium under ledning av Ella Nurmi.  

Vörå erbjuder utmärkta träningsområden och anläggningar för fotbollsspelare. Flera gräsplaner, en konstgräsplan samt Adidashallen garanterar fina träningsförhållanden under hela läsåret. I Campus Norrvalla finns också gym, simhall och mångsidiga idrottsutrymmen. I anslutning till Campus Norrvalla finns spånbanor för löpning. Också Botniahallens utrymmen och konstgräsplan bredvid utnyttjas. Närheten till träningsutrymmena gör att mindre tid går åt till transporter och tiden utnyttjas effektivare. Ibland arrangeras gemensamma läger för gymnasiets fotbollsspelare. De senaste åren har läger hållits bland annat i Umeå, Rom, Barcelona och på Cypern. 

Till Friidrott