Tränarteamet kring fotbollen

Marko Uusitalo, välkänd profil i tränarkretsar med bl.a. uppdrag på distrikts-, region- och landslagsnivå, ansvarar för fotbollslinjen. Den dagliga träningen sköter han tillsammans med tränarna Christoffer Kloo och Casper Källberg. Fotbollslinjens målvakter tränas speciellt av målvaktstränare Esa Kurki.  David Söderberg har hand om styrketräningen och fys.träningen och Johan Nordmyr sköter om rehabsträning. 

Träningen ingår i läsordningen

Träningen bygger på att få en gedigen grundträning och att utveckla den individuella spelskickligheten.

Personlig coaching, videoanalys av matcher och träningar samt utvecklingssamtal med den enskilde spelaren ger spelaren stöd och hjälp. Då spelaren utvecklas har också laget nytta av det. Gymnasiets tränarteam samarbetar och varje spelare får ett personligt träningsprogram, där spelarens individuella styrkor vidareutvecklas samtidigt som svagheterna förbättras. Satsningen på den individuella spelarutvecklingen är också i enlighet med Finlands bollförbunds målsättningar. Som hjälp i den dagliga träningen används bla PolarTeam-utrustning.

Lagspelet tränas tillsammans med gymnasiets övriga fotbollsspelare. Också spelare från Norrvalla deltar i träningarna. Alla träningar leds av professionella tränare.  Eftersom gymnasiet är ett idrottsgymnasium ingår idrotten som en del av gymnasieutbildningen och finns med på schemat för skoldagen.

Normalt erbjuds 4-7 träningspass i veckan utöver den vanliga skolgymnastiken.

Testning och träningsplatser alldeles i närheten

Vörå erbjuder utmärkta träningsområden och anläggningar för alla fotbollsspelare. Flera gräsplaner, en konstgräsplan på Campusområdet samt Adidashallen garanterar fina träningsförhållanden under hela läsåret. I Campus Norrvalla finns också gym, simhall och mångsidiga idrottsutrymmen. I anslutning till Campus Norrvalla finns spånbanor för löpning. Också Botniahallens utrymmen och konstgräsplan bredvid utnyttjas. Egen buss används om träningen är i Botniahallen. Närheten till träningsutrymmena gör att mindre tid går åt till transporter och tiden utnyttjas effektivare. Ibland arrangeras gemensamma läger för gymnasiets fotbollsspelare. Före coronan har läger hållits bland annat i Umeå, Rom, Barcelona och på Cypern. 

Testning av idrottarna görs i gymnasiets eget testlaboratorium och  i Botniahallen under ledning av Hannu Holappa. 

Till Friidrott