Tutorer

Tutorverksamheten på Campus Norrvalla är gemensam för Vörå samgymnasium – idrottsgymnasium och Folkhälsan Utbildning. Den ger de studerande möjlighet att vara delaktiga i att främja trivseln i sin egen skolmiljö. Tutorerna ordnar bl.a. aktiviteter, temadagar och evenemang samt introducerar nya studerande i skolan och skolmiljön.

Tutorer för verksamhetsåret 2023-2024 är:

Linnea Broo

Joel Blomqvist

Ebba Kronholm

Jessica Renvall

Tor Sundberg

Som tutorhandledare fungerar:

Camilla Lindberg