Tutorverksamheten på Campus Norrvalla är gemensam för Vörå samgymnasium – idrottsgymnasium och Folkhälsan Utbildning. Den ger de studerande möjlighet att vara delaktiga i att främja trivseln i sin egen skolmiljö. Tutorerna ordnar bl.a. aktiviteter, temadagar och evenemang samt introducerar nya studerande i skolan och skolmiljön.

Tutorer för verksamhetsåret 2022-2023 är:

Mathilda Forsman

Julia Grannas

Vincent Hannus

Frida Ingman

Vilma Kauranen

Wanja Pettersson

Ida Stoor

Linus Öst

Cecilia Österberg

William Östman

 

Som tutorhandledare fungerar:

Camilla Lindberg och Anna Pensar-Kuivamäki