I gymnasiet ska studerande själva skaffa de böcker och övrigt material som behövs innan kurserna inleds. Den studerande kan se sitt schema i förväg och beställa böckerna i god tid. Kurslitteraturlistan omfattar alla läroböcker som används. Den uppdateras vartefter nya läromedel publiceras.

Datorn är ett mycket viktigt arbetsredskap i gymnasiet. Den studerande behöver ha en egen bärbar dator, som det också skall vara möjligt att skriva digitala prov samt digital studentexamen på. För detta ändamål lämpar sig i princip alla vanliga bärbara datorer, som har åtminstone två USB-uttag samt uttag för nätverkskabel. För datorer utan nätverksuttag (t.ex vissa Mac-modeller) är det dock möjligt att skaffa en adapter som ansluts till USB-uttag. Också hörlurar ( ej trådlösa) behövs. 

Ytterligare information finns på Studentexamensnämndens sidor. 

Till Ansökan