Utvidgning av läroplikten träder i kraft augusti 2021 för en årsklass i taget. För studerande som går ut grundläggande utbildningen 2021 och inleder gymnasiestudier på hösten kommer läroböcker och arbetsdator att vara kostnadsfria.

Äldre studerande, som studerar enligt gamla läroplanen, köper fortsättningsvis de böcker och övrigt material som behövs innan kurserna inleds.  Kurslitteraturlistan omfattar alla läroböcker som används. Den uppdateras vartefter nya läromedel publiceras.

Datorn är ett mycket viktigt arbetsredskap i gymnasiet. Den bärbara datorn skall vara möjligt att skriva digitala prov samt digital studentexamen på. För detta ändamål lämpar sig i princip alla vanliga bärbara datorer, som har åtminstone två USB-uttag samt uttag för nätverkskabel. För datorer utan nätverksuttag (t.ex vissa Mac-modeller) är det dock möjligt att skaffa en adapter som ansluts till USB-uttag. Också hörlurar ( ej trådlösa) behövs. 

Ytterligare information finns på Studentexamensnämndens sidor. 

Till Ansökan