Studiematerial

Avgiftsfria läromedel

Utvidgningen av läroplikten trädde i kraft i augusti 2021 för en årsklass i taget. För studerande som gick ut grundläggande utbildningen 2021 och inledde gymnasiestudier på hösten blev läroböckerna helt avgiftsfria. 

Äldre studerande, som studerar enligt gamla läroplanen, köper fortsättningsvis de böcker och övrigt material som behövs innan kurserna inleds.  Kurslitteraturlistan omfattar alla läroböcker som används. Den uppdateras vartefter nya läromedel publiceras.

Datorn och Office365 avgiftsfritt

Datorn är ett mycket viktigt arbetsredskap i gymnasiet. Alla nya studerande på första årskursen får avgiftsfritt tillgång till en dator via skolan. Våra bärbara datorer har god kvalitet och lämpar sig väl för alla program, som behövs i gymnasiet.

Både i undervisningen och studentskrivningarna används många olika program, som de studerande har nytta av att kunna senare i livet också. Alla våra studerande får också gratis tillgång till Office 365 och egen epostadress oberoende av vilken läroplan som följs.

Äldre studerande köper egna datorer. Den bärbara datorn skall vara möjligt att skriva digitala prov samt digital studentexamen på. För detta ändamål lämpar sig i princip alla vanliga bärbara datorer, som har åtminstone två USB-uttag samt uttag för nätverkskabel. För datorer utan nätverksuttag (t.ex vissa Mac-modeller) är det dock möjligt att skaffa en adapter som ansluts till USB-uttag. Också hörlurar ( ej trådlösa) behövs. 

Ytterligare information finns på Studentexamensnämndens sidor. 

Till Ansökan