Ansökning 2021

Välkommen att ansöka om studieplats hos oss!

Ansökningstiden för våren 2021 är från 23.2 till 7.4 (kl. 15.00).  

Allmänna linjen

Ansökningen till allmänna linjen sker normalt via den gemensamma elevantagningen (GEA) i Studieinfo.

Vörå samgymnasium allmänna linjen har gamla traditioner. Gymnasiet har dimitterat studenter i över 50 år och har gjort sig känt som ett gymnasium med goda resultat och bra stämning.  År 2015 fick gymnasiet helt nya, arkitektplanerade utrymmen vid Campus Norrvalla och digitaliseringen har fått stort utrymme de senaste åren. Utvecklingen av temakurser ( bland annat resor och laborationskurser) fortsätter och för nuvarande pågår flera sådana specialkurser samt kurs i positiv psykologi.

Idrottsgymnasiet

Ansökningen till idrottsgymnasiet sker normalt via den gemensamma elevantagningen (GEA) i Studieinfo.  Den kompletteras med en ansökan direkt till idrottsgymnasiet.

Vörå samgymnasium-idrottsgymnasium är ett av landets  totalt femton idrottsgymnasier. Vörå samgymnasium-idrottsgymnasium har undervisning på svenska. Här får du studera i en miljö där undervisningen är anpassad enligt idrottsläroplan. Träningen är en viktig del av skoldagen och sköts av ett professionellt tränarteam under skolveckorna. Gymnasiestudierna är flexibla och ett erfaret lärarteam hjälper till att kombinera studier och idrott på ett effektivt sätt.

Ansökningsblankett 2021

Tränarutlåtande 2021

  • Den sökande fyller i sitt ansökningskort (GEA-kort) i Studieinfo och sätter som sitt första alternativ Vörå Idrottsgymnasium nr 1859 800 och som andra alternativ någon annan skola. Ansökningskortet skickas inom utsatt tid till elevantagningsnämnden.

  • Därefter fyller den sökande i ansökningsblanketten till idrottsgymnasiet. Ansökningsblanketten fylls i och sänds in elektroniskt. På ansökningsblanketten redogörs bland annat för idrottsprestationerna. Dessutom ska den sökandes tränare fylla i och skicka in ett tränarutlåtande. Också detta sker elektroniskt.

  • I år anordnas inträdesprov och intervjuer 27.4.2021. 
  • I juni meddelas antagningsresultaten.

Vid val av studerande till idrottsgymnasiet är förutom avgångsbetygets medeltal även den sökandes idrottsmeriter och inträdesprovet avgörande. 

Antalet intagna idrottare per idrottsgren varierar något från år till år beroende på de sökandes idrottsliga meriter och skolbetyg.

Har ni frågor eller vill komma på besök och bekanta er närmare med VSG kan ni alltid ta kontakt ( gymnasiet (at)edu.vora.fi eller 050 – 3839244/rektor)

Tillbaka till huvudsida

Mer information ges via nätet 12 och 26 januari kl. 18-20. Då har vi digitalt OPEN HOUSE och presenterar de olika grenarna närmare. Kom med och lyssna! Länken finns här.

I vår ordnas besöksdagar 1 och 3 februari 2021 om coronaläget tillåter. Om du vill komma på besök kan du anmäla dig via formuläret här nedan. Skriv din idrott och postadress i meddelanderutan. Skriv också in din telefonnummer. Vi kontaktar dig! Välkommen!