Ansökning 2019

Välkommen att ansöka om studieplats hos oss!

Ansökningstiden för våren 2020 är från 18.2.  till 10.3. (kl 15.00).  

Allmänna linjen

Ansökningen till allmänna linjen sker normalt via den gemensamma elevantagningen (GEA) i Studieinfo.

Vörå samgymnasium allmänna linjen har gamla traditioner. Gymnasiet har dimitterat studenter i över 50 år och har gjort sig känt som ett gymnasium med goda resultat och bra stämning.  År 2015 fick gymnasiet helt nya, arkitektplanerade utrymmen vid Campus Norrvalla och digitaliseringen har fått stort utrymme de senaste åren. Utvecklingen av temakurser ( bland annat resor och laborationskurser) fortsätter och för nuvarande pågår flera sådana specialkurser. Under 2020 planeras också en extra satsning på positiv psykologi och högskolekurs i IT.

Idrottsgymnasiet

Ansökningen till idrottsgymnasiet sker normalt via den gemensamma elevantagningen (GEA) i Studieinfo.  Den kompletteras med en ansökan direkt till idrottsgymnasiet.

Vörå samgymnasium-idrottsgymnasium är ett av landets  totalt femton idrottsgymnasier. Vörå samgymnasium-idrottsgymnasium har undervisning på svenska. Här får du studera i en miljö där undervisningen är anpassad enligt idrottsläroplan och träningen är en viktig del av skoldagen och sköts av ett professionellt tränarteam under skolveckorna. Gymnasiestudeirna är flexibla och ett erfaret lärarteam hjälper till att kombinera studier och idrott på ett effektivt sätt.

Ansökningsblankett 2020  

Tränarutlåtande 2020

  • Den sökande fyller i sitt ansökningskort (GEA-kort) i Studieinfo och sätter som sitt första alternativ Vörå Idrottsgymnasium nr 1859 800 och som andra alternativ någon annan skola. Ansökningskortet skickas inom utsatt tid till elevantagningsnämnden.

  • Därefter fyller den sökande i ansökningsblanketten till idrottsgymnasiet. Ansökningsblanketten fylls i och sänds in elektroniskt. På ansökningsblanketten redogörs bland annat för idrottsprestationerna. Dessutom ska den sökandes tränare fylla i och skicka in ett tränarutlåtande. Också detta sker elektroniskt.

  • I år anordnas inträdesintervjuer 7.5.2020. Kallelsebrev har skickats ut och länk till intervjuerna, som sker via nätet, kommer strax innan på eposten. 
  • I juni meddelas antagningsresultaten.

Vid val av studerande till idrottsgymnasiet är förutom avgångsbetygets medeltal även den sökandes idrottsmeriter avgörande. Betygets medeltal tas i beaktande och till detta medeltal adderas poäng för idrott (0-10). Totalt kan en sökande sålunda erhålla högst 20 poäng. Skolan kan också fastställa minimigränser för idrottspoängen. Även inträdesprovets resultat inverkar.

Antalet intagna idrottare per idrottsgren varierar något från år till år eftersom alla idrottare rangordnas enligt både idrottsliga meriter och skolbetyg.

Har ni frågor eller vill komma på besök och bekanta er närmare med VSG kan ni alltid  ta kontakt ( gymnasiet (at)edu.vora.fi eller 050 – 3839244/rektor)

Tillbaka till huvudsida