I Finland finns femton nationella idrottsgymnasier. Vörå idrottsgymnasium  erbjuder svenskspråkig undervisning. Att gå i ett idrottsgymnasium ger idrottaren många fördelar. 

Studerande i ett idrottsgymnasium följer en läroplan, där idrott ingår som en del av undervisningen under den vanliga skoldagen.  Det här ger den studerande större valmöjligheter och tid. Ett professionellt tränarteam finns på plats varje dag och de studerande får möjlighet att satsa fullt på sin idrott och samtidigt studera. Det här skiljer idrottsgymnasier från alla övriga gymnasier.

I ett idrottsgymnasium beaktas helheten för idrottaren. Förutom idrott och skola betonas också vikten av bra mat och vila. Idrottsläran, som ingår i idrottsgymnasiets läroplan, tar upp många av de viktiga aspekter som en idrottare behöver känna till. 

Idrottsgymnasiets fyra specialiteter är friidrott, fotboll, skidåkning och orientering. Det går också bra att kombinera orientering med skidåkning och satsa på skidorientering. Från och med hösten 2020 planeras även en satsning på skidskytte. 

Vörå har mycket fina träningsmiljöer och träningsutrymmen. Tränarteamet kring idrottarna är mycket erfaret och jobbar tillsammans med varje enskild idrottare i samarbete med idrottarens egna tränare. 

Ansvariga linjeledare:

Roland Villför (skidåkning)

Mikael Bäck (orientering)

Marko Uusitalo ( fotboll)

Johan Nordmyr (friidrott)

Att gå i idrottsgymnasiet betyder att man väljer att satsa både på idrott och studier. Man har alltså valt en skola för att genomgå en gymnasieutbildning i en miljö som underlättar en satsning på idrott! För att bli bra inom idrott krävs en helhjärtad satsning på träning, men också studierna bör skötas bra. För de flesta innebär det också ett ökat ansvar, vilket är viktigt med tanke på framtiden. 

Det går bra att besöka gymnasiet och bekanta sig med skolan och verksamheten, innan man söker studieplats.  Kontakta skolans rektor eller studiehandledare och kom överens om en lämplig dag!

Planeringen av studierna och träningarna sker i samråd med studiehandledare och tränare. Också här får varje studerande individuell handledning.

Till Fotboll