Idrottsgymnasium

Att gå i ett av Finlands femton  idrottsgymnasier ger idrottaren många fördelar

Studerande i ett idrottsgymnasium följer en läroplan, där idrott ingår som en del av undervisningen under den vanliga skoldagen.  Det här ger den studerande större valmöjligheter och mera tid för både idrott och studier. 

Schemat är planerat så att man hinner studera, träna, äta, sova och också ha fritid. Det blir mindre väntetid och mindre tid går åt transporterna. 

Ett professionellt tränarteam finns på plats varje dag och de studerande får möjlighet att satsa fullt på sin idrott och samtidigt studera. Det här skiljer idrottsgymnasier från alla övriga gymnasier.

Helhetstänkande och många möjligheter 

I ett idrottsgymnasium beaktas helheten för idrottaren. Förutom idrott och skola betonas också vikten av bra mat och vila. Idrottsläran, som ingår i idrottsgymnasiets läroplan, tar upp många av de viktiga aspekter som en idrottare behöver känna till. Idrottarna äter morgonmålsbuffé på morgonen, lunchbuffé i restaurang Elsas kök och middag då eftermiddagsträningen är klar. 

Idrottsgymnasiets fem specialiteter är friidrott, fotboll, skidåkning, skidskytte och orientering. Det går också bra att kombinera orientering med skidåkning och satsa på till exempel på skidorientering. 

Vörå har mycket fina träningsmiljöer och träningsutrymmen. I skidcentrum finns kuperad terräng och krävande banor. Konstsnö gör att träningssäsongen blir lång och sommartid kan man träna på rullskidbana i samma terräng. Skidskyttarna har egen skjutbana invid skidspåret och rullskidbanan. För orienterarna är den omväxlande terrängen en stor fördel och tillgången till många nya kartor i regionen ger stor variation. Fotbollsspelarna har tillgång till egen konstgräsplan utomhus och Adidashallen med konstgräs inomhus. Friidrottarna använder Centralidrottsplan och Idrottshallen. Botniahallen finns på 23 minuters köravstånd. Vid Campus finns gym och simhall. Vid internatet finns testlabb och gym. Tränarteamet kring idrottarna är mycket erfaret och jobbar tillsammans med varje enskild idrottare i samarbete med idrottarens egna tränare. 

Ansvariga linjeledare:

Roland Villför (skidåkning) roland.villfor(at)edu.vora.fi

Marie Fred (Pernilla Tunis ledig 23-24) (orientering) marie.fred(at)edu.vora.fi

Marko Uusitalo (fotboll) marko.uusitalo(at)edu.vora.fi

Johan Nordmyr (friidrott) johan.nordmyr(at)edu.vora.fi

I studierna på idrottslinjen ingår även annat än träningar. För en idrottare är kosten väldigt viktigt och därför behöver man lära sig hur man äter rätt och tillreder näringsrik mat. Här kan du läsa om hur vi jobbat kring mat och kost det senaste året.

När framgångarna är ett faktum behöver man som idrottare även tänka på sitt varumärke. Även det vill vi på idrottsgymnasiet ge verktyg för. I diskussioner med tränarna på skolan och lokala samarbetspartners hittas ofta en bra lösning. Här kan du läsa om hur idrottaren skapar sitt varumärke.

Att gå i idrottsgymnasiet betyder att man väljer att satsa både på idrott och studier. Man har alltså valt en skola för att genomgå en gymnasieutbildning i en miljö som underlättar en satsning på idrott! För att bli bra inom idrott krävs en helhjärtad satsning på träning, men också studierna bör skötas bra. För de flesta innebär det också ett ökat ansvar, vilket är viktigt med tanke på framtiden. 

Det går bra att besöka gymnasiet och bekanta sig med skolan och verksamheten, innan man söker studieplats.  Kontakta skolans rektor eller studiehandledare och kom överens om en lämplig dag!

Planeringen av studierna och träningarna sker i samråd med studiehandledare och tränare. Också här får varje studerande individuell handledning.

Till Fotboll