Som skolans orienteringstränare fungerar Mikael Bäck. På plats i skolan finns även Maritta Nurmi, FSO-tränare.

Träningen omfattar en målsättning att få en gedigen grund och att senare kunna klara sig på egen hand med en stegrande träningsmängd och -intensitet. Inför varje period delas ett grundprogram ut.

I samband med deltagande i de gemensamma träningarna avlägger man idrottskurser. I ett idrottsgymnasium ingår idrotten som en del av gymnasieutbildningen. Eftersom  de 21 idrottskurserna räknas med i gymnasiets minimikrav på 75 kurser, ökar valfriheten då det är möjligt att välja bort övriga kurser.

Skolåret indelas i 6 perioder. Likaså kan man dela in träningen i 6 perioder. Huvudvikten i träningen fördelas enligt följande:

  • Period 1: teknik (tävlingsperiod) och analys av tävlingar

  • Period 2: grunduthållighet

  • Period 3: styrka

  • Period 4: grunduthållighet (skidorientering)

  • Period 5: tempoträning och teknik 

  • Period 6: teknik (tävlingsperiod)

Normalt ingår i skolans träningsprogram fyra träningspass i veckan måndag och onsdag eftermiddag, samt tisdag och torsdag morgon. Dessutom har man normal skolgymnastik och en cirkelträning per vecka. Gymnasiet samarbetar också med IF Femman.

Kartläget runt skolan är bra. På 15 minuters avstånd från skolan finns ett tiotal nya kartor över fin bergsterräng. FSOM samt FM-tävlingar har hållits inom området. Ett flertal kartor har uppdaterats det senaste året.

För orienterarna är träning i olika terräng på olika kartor nödvändig. Gymnasiet har tillgång till egen bil ( 8 + 1 pers).

För att bestämma tröskelvärden (AeT och AnT) kan man springa en nivåtest eller en mattest. För att kontrollera träningsnivån löps varje period kontrollträningar med pulsmätare. Dessutom löper orienterarna ibland maxtest samt håller ett styrke- och spänsttest. Vid Campus Norrvalla finns också simhall och gym.

I anslutning till internatet finns ett testlabb. Testningen utförs av Ella Nurmi. Det finns också möjlighet till muskelvård och idrottsmassage.