Orientering

Tränarteamet kring orienterarna

Som skolans orienteringstränare fungerar Saara Norrgrann (FSO-tränare), Pernilla Tunis (föräldraledig) och Marie Fred (vikarie 2023-2024). David Söderberg finns till hands för fys.träning och Johan Nordmyr för rehabträning. 

Träningen en del av undervisningen

Träningen omfattar en målsättning att få en gedigen grund och att senare kunna klara sig på egen hand med en stegrande träningsmängd och -intensitet. Inför varje period delas ett grundprogram ut.

I ett idrottsgymnasium ingår idrotten som en del av gymnasieutbildningen. 

Skolåret indelas i 6 perioder. Likaså kan man dela in träningen i 6 perioder. Huvudvikten i träningen fördelas enligt följande:

  • Period 1: teknik (tävlingsperiod) och analys av tävlingar

  • Period 2: grunduthållighet

  • Period 3: styrka

  • Period 4: grunduthållighet (skidorientering)

  • Period 5: tempoträning och teknik 

  • Period 6: teknik (tävlingsperiod)

I skolans träningsprogram ingår normalt 4-5 träningspass i veckan måndag och onsdag eftermiddag, samt tisdag och torsdag morgon. Dessutom har man normal skolgymnastik och extra fysträning. 

Goda träningsförhållanden nära Campus

Kartläget runt skolan är bra. På 15 minuters avstånd från skolan finns ett tiotal kartor över fin bergsterräng. FSOM samt FM-tävlingar har hållits inom området. Ett flertal kartor har uppdaterats det senaste året. Avancerad GPS-utrustning gör att tränare och orienterare kan analysera och diskutera träningarna i efterhand. 

För orienterarna är träning i olika terräng på olika kartor nödvändig. Vöråterrängen bjuder också på ett gott motstånd.  Gymnasiet har tillgång till egen bil ( 8 + 1 pers).

För att bestämma tröskelvärden (AeT och AnT) används nivåtest eller mattest.  Dessutom utför orienterarna ibland maxtest samt  styrke- och spänsttest. I anslutning till internatet finns ett testlabb. Vid testning anlitas också Hannu Holappa. Det finns även möjlighet till muskelvård och idrottsmassage. 

Vid Campus Norrvalla finns simhall och gym.