Som skolans orienteringstränare fungerar Mikael Bäck. På plats i skolan finns även Maritta Nurmi, FSO-tränare.

Träningen omfattar en målsättning att få en gedigen grund och att senare kunna klara sig på egen hand med en stegrande träningsmängd och -intensitet. Inför varje period delas ett grundprogram ut.

I ett idrottsgymnasium ingår idrotten som en del av gymnasieutbildningen. 

Skolåret indelas i 6 perioder. Likaså kan man dela in träningen i 6 perioder. Huvudvikten i träningen fördelas enligt följande:

  • Period 1: teknik (tävlingsperiod) och analys av tävlingar

  • Period 2: grunduthållighet

  • Period 3: styrka

  • Period 4: grunduthållighet (skidorientering)

  • Period 5: tempoträning och teknik 

  • Period 6: teknik (tävlingsperiod)

Normalt ingår i skolans träningsprogram 4-5 träningspass i veckan måndag och onsdag eftermiddag, samt tisdag och torsdag morgon. Dessutom har man normal skolgymnastik och extra fysträning. 

Kartläget runt skolan är bra. På 15 minuters avstånd från skolan finns ett tiotal nya kartor över fin bergsterräng. FSOM samt FM-tävlingar har hållits inom området. Ett flertal kartor har uppdaterats det senaste året. Avancerad GPS-utrustning gör att tränare och orienterare kan analysera och diskutera träningarna i efterhand. 

För orienterarna är träning i olika terräng på olika kartor nödvändig. Gymnasiet har tillgång till egen bil ( 8 + 1 pers).

För att bestämma tröskelvärden (AeT och AnT) används nivåtest eller mattest.  Dessutom utför orienterarna ibland maxtest samt  styrke- och spänsttest.

Vid Campus Norrvalla finns simhall och gym. I anslutning till internatet finns ett testlabb. Testningen utförs av Ella Nurmi. Det finns också möjlighet till muskelvård och idrottsmassage.