Om vårt gymnasium

Allmän linje och idrottsgymnasium

Vörå samgymnasium-idrottsgymnasium finns i natursköna Vörå i Österbotten. Gymnasiet har en allmän gymnasielinje och fem idrottslinjer. Idrottslinjerna hör till idrottsgymnasiet, som har en särskild undervisningsuppgift i idrott tillsammans med fjorton andra idrottsgymnasier i landet. 

Gymnasium med gamla traditioner

Vörå samgymnasium har gamla traditioner. Vörå samskola startade år 1945 och fick rätt att ge gymnasieutbildning på sextiotalet. Studenter har dimitterats i snart 60 år från Vörå samgymnasium! Gymnasiet är också ett av de fyra första  idrottsgymnasierna i Finland. Den specialuppgiften fick Vörå samgymnasium,  Mäkelänrinteen lukio, Kuortaneen lukio och Sotkamon lukio i början på sjuttiotalet.

Sedan dess har Vörå samgymnasium-idrottsgymnasium vuxit rejält. Idag utgör allmänna linjen drygt en tredjedel av de studerande medan antalet idrottare har vuxit till närmare hundra. Idag har gymnasiet ca 170 studerande från ett trettiotal kommuner samt kombistuderande i samarbete med Folkhälsan Utbildning. 

Campus Norrvalla blev gymnasiets hemvist år 2015.  Flytten gav gymnasiet moderna, arkitektplanerade utrymmen och många nya samarbetsmöjligheter. 

Idrotten

Idag finns det femton idrottsgymnasier med nationell specialstatus I Finland. Alla femton idrottsgymnasier i Fínland har en särskild undervisningsuppgift för idrottare, som vill utvecklas inom idrotten inom ramen för gymnasiestudierna.  

Idrottsgymnasiets huvudgrenar är fotboll, skidåkning, skidskytte, orientering och friidrott. Därutöver finns det möjlighet att satsa på till exempel skidorientering, cykelorientering och amerikansk fotboll. Under årens lopp har även till exempel alpinister, golfare, cyklister, backhoppare och ryttare gått i vårt gymnasium. Idrottarna tränas av ett mycket erfaret tränarteam. Mer info om idrotten finns under idrottsfliken.

Ett modernt gymnasium med god stämning

Idag är Vörå samgymnasium-idrottsgymnasium känt för goda resultat i både idrott och studier och en god stämning överlag. Gymnasiet har utbildat flera generationer med vöråbor och åtskilliga idrottare från hela Svenskfinland och är ett livskraftigt och dynamiskt gymnasium i en kommun med positiv inställning till studier och utmärkta idrottsmöjligheter.

Tillbaka till huvudsidan