Allmänna linjen och idrottsgymnasiet 

Allmänna linjen och idrottslinjerna har olika  läroplan och timplan, men innehållet för de gemensamma kurserna/studieavsnitten är lika för alla studerande. I praktiken blandas de studerande i alla kurser/studieavsnitt utom tränings- och idrottsläran. 

Ny läroplan, gratis datorer och böcker

I augusti 2021 trädde den nya läroplanen i kraft. Samtidigt utvidgades läroplikten och våra nya studerande fick därmed gratis läromedel och dator. Studerande som inlett studierna tidigare fortsatte enligt gamla läroplanen. 

150 studiepoäng eller 75 kurser

I gymnasiet behövs minst 150 studiepoäng enligt nya läroplanen eller 75 kurser enligt gamla läroplanen för att erhålla avgångsbetyg. 

För de studerande, som går på idrottslinjen, ingår träning och idrottslära i gymnasiestudierna och ger studiepoäng/kurser.

Stor valfrihet

Valfriheten i gymnasiet är stor. Den studerande kan välja fler studieavsnitt/kurser i sådana ämnen som intresserar och som den studerande upplever att hen har nytta av. Det finns också möjlighet att läsa vissa högskolekurser på distans. Även vid studentskrivningarna är valfriheten stor. Modersmålet är numera det enda obligatoriska ämnet i studentskrivningarna. Valet av studieavsnitt/kurser påverkas naturligtvis också av vilka ämnen den studerande önskar skriva i studentskrivningarna.

Brett samarbete kring undervisningen

Gymnasiet har brett samarbete med andra gymnasier, Vi7,  och Folkhälsan utbildning Ab,  som finns under samma tak på Campus Norrvalla. Kurser/studieavsnitt kan också läsas som på distans eller i vissa fall som självstudier. Den är också möjligt att läsa högskolekurser redan i gymnasiet. 

Gymnasiet har i många år haft samarbete med finskspråkiga Nilsiän lukio, som ligger i östra Finland nära Tahko.  Gymnasierna håller kontakt via språkundervisningen och vänbesök. 

I gymnasiestudierna lyfter vi också fram hållbarhet på olika plan och vi använder oss av den lärstig om hållbar utveckling som utarbetats i Vörå kommun.

Till Studiematerial