Allmänna linjen och idrottsgymnasiet 

I Vörå finns både en allmän linje och idrottsgymnasiet. Läroplan och timplan är olika, men innehåll för de gemensamma kurserna/studieavsnitten och de allmänna principerna för studierna är lika för alla studerande.

I augusti 2021 trädde den nya läroplanen i kraft. Samtidigt utvidgades läroplikten och våra nya studerande fick därmed gratis läromedel och dator. Studerande som inlett studierna tidigare fortsatte enligt gamla läroplanen. 

I gymnasiet behövs minst 150 studiepoäng enligt nya läroplanen eller 75 kurser enligt gamla läroplanen för att erhålla avgångsbetyg. 

För de studerande, som går på idrottslinjen, ingår träning och idrottslära i gymnasiestudierna och ger studiepoäng/kurser.

Valfriheten i gymnasiet är stor. Den studerande kan välja fler studieavsnitt/kurser i sådana ämnen som intresserar och som den studerande upplever att hen har nytta av. Det finns också möjlighet att läsa vissa högskolekurser på distans. Även vid studentskrivningarna är valfriheten stor. Modersmålet är numera det enda obligatoriska ämnet i studentskrivningarna. Valet av studieavsnitt/kurser påverkas naturligtvis också av vilka ämnen den studerande önskar skriva i studentskrivningarna.

Gymnasiet har samarbete med andra gymnasier (Vi7) och läroinrättningar, t.ex.  Folkhälsan utbildning Ab  som finns under samma tak på Campus Norrvalla. Kurser kan också läsas som distanskurser eller självstudiekurser. I infobladet finns mer information om dessa kurser. 

Gymnasiet har i många år haft samarbete med finskspråkiga Nilsiän lukio, som ligger i östra Finland nära Tahko.  Gymnasierna håller kontakt via språkundervisningen och vänbesök. 

Till Studiematerial