Allmänna linjen och idrottsgymnasiet 

I Vörå finns både en allmän linje och idrottsgymnasiet. Läroplan och timplan är olika, men kursinnehåll för de gemensamma kurserna och de allmänna principerna för studierna är lika för alla studerande.

I gymnasiet behövs minst 75 kurser för att erhålla avgångsbetyg. Kurserna omfattar både obligatoriska kurser och valbara. De valbara kurserna omfattar både fördjupade kurser och tillämpade kurser. Minst tio av de avlagda kurserna bör vara fördjupade kurser.

Beroende på vilken linje man studerar på ser timplanen olika ut. För de studerande, som går på idrottslinjen, ingår idrottskurser i gymnasiestudierna.

Valfriheten i gymnasiet är stor. Den studerande kan välja fler kurser i sådana ämnen som intresserar och som den studerande upplever att hen har nytta av. Också vid studentskrivningarna är valfriheten stor idag. Modersmålet är numera det enda obligatoriska ämnet i studentskrivningarna. Valet av kurser påverkas naturligtvis också av vilka ämnen den studerande önskar skriva i studentskrivningarna.

Gymnasiet har samarbete med andra gymnasier (Vi7) och läroinrättningar. Gymnasiet ingår från och med hösten 2015 i Campus Norrvalla, vilket gör att samarbetet med Folkhälsan utbildning Ab har utökats. Kurser kan också läsas som distanskurser eller självstudiekurser. I infobladet finns mer information om dessa kurser. Man kan också avlägga högskolekurser via öppna universitetet under gymnasietiden. Inkommande läsår kommer gymnasiet att satsa på temakurser ( bla resa), positiv psykologi och högskolekurs i IT.

Gymnasiet har i många år haft samarbete med finskspråkiga Nilsiän lukio, som ligger i östra Finland nära Tahko.  Gymnasierna håller kontakt via språkundervisningen och vänbesök. I början av detta år deltog VSG i friluftsdagen i Nilsiä och studerande från vår skola fick åka slalom i Tahkos fina backar, prata massor med finska och delta i undervisningen i Nilsiä. 

 

Till Studiematerial