Internatet är belägen i centrum av Vörå.

Som internatsföreståndare fungerar Jennifer Antell och som internatscoach Carin Backman.

 

Postadress: 

VSG internat

Härmävägen 8

66600 Vörå

 

 

Till Studerandevården