Internatet är belägen i centrum av Vörå.

Internatscoach: Jenny Julin 

Postadress: VSG internat, Härmävägen 8, 66600 Vörå

Till Studerandevården