Internatet

Internatet är belägen i centrum av Vörå.

Som internatsföreståndare fungerar Casper Källberg och som internatscoach Lina Nysten.

Postadress: 

VSG internat

Härmävägen 8

66600 Vörå

Till Studerandevården