Internatet är belägen i centrum av Vörå.

Som internatsföreståndare fungerar Jennifer Antell och som internatscoach Carin Backman.

Postadress: 

VSG internat

Härmävägen 8

66600 Vörå

Till Studerandevården