Tränarteamet kring friidrottarna

I friidrotten behövs många tränare, eftersom det finns så många olika grenar. Idrottsgymnasiets friidrottstränare är Fredric Portin (medel-, långdistans), David Söderberg (slägga, fysträning),  Johan Nordmyr (sprint, rehab), Martin Grandell (spjut),  Robert Häggblom (kula), Franz Kruger (diskus), Thomas Asp (styrka), Mats-Johan Hagman (sprint) och Richard Östman (hopp). 

Träningen en del av undervisningen

Träningen bygger mycket på att få en gedigen grund och att senare kunna klara sig på egen hand med en stegrande träningsmängd och träningsintensitet. Inför varje period delas ett grundprogram ut.  I ett idrottsgymnasium ingår idrotten som en del av gymnasieutbildningen. 

Skolåret är indelat i 6 perioder. Likaså kan man dela in träningen i 6 perioder. Huvudvikten i träningen fördelas enligt:

  • period 1: Tävlingsperiod

  • period 2: Övergångsperiod och grundträning

  • period 3: Grundträning och tävlingsförberedande träning

  • period 4: Tävlingsperiod (inomhus)

  • period 5: Grundträning

  • period 6: Tävlingsförberedande träning och tävlingsperiod

Normalt ingår 5 träningspass i veckan (måndag, onsdag och torsdag  eftermiddagar, samt tisdag och torsdag morgon). Dessutom har man normal skolgymnastik och extra fysträning. De flesta friidrottare har en egen tränare och idrottsgymnasiet stöder och hjälper den aktiva och tränaren att nå bättre resultat.

Närhet till träningen sparar tid

Vörå erbjuder utmärkta träningsområden och anläggningar för friidrottare. Idrottshallen och gymmet finns i campusbyggnaden och ett mindre gym finns i internatet. På campus Norrvalla finns också simhall och terapibassäng.  Centralidrottsplan med fina allvädersbanor och kastbur finns alldeles i närheten av Campus och en kastbur alldeles invid Campus är under planering. 

Botniahallen har också  utmärkta inomhusträningsmöjligheter. Transporterna ordnas med gymnasiets egen bil eller gemensam buss med övriga idrottare. 

I internatsbyggnaden finns ett testlabb där det går att utföra bla mattest. Tillgång till idrottsmassage och fysioterapi finns också.