Idrottsgymnasiets friidrottstränare  är David Söderberg, Mikaela Ingberg, Thomas Asp, Tom Andtbacka, Johan Nordmyr, Robert Häggblom och Mikael Westö.  

Träningen bygger mycket på att få en gedigen grund och att senare kunna klara sig på egen hand med en stegrande träningsmängd och träningsintensitet. Inför varje period delas ett grundprogram ut. Genom att delta i dessa gemensamma träningar avlägger man idrottskurser , som räknas in i gymnasiets minimikrav på 75 kurser. I ett idrottsgymnasium ingår idrotten som en del av gymnasieutbildningen. Det betyder att 21 idrottskurser ingår och man får större valmöjlighet då det gäller vilka kurser man ska läsa och vilka man ska lämna bort. 

Skolåret är indelat i 6 perioder. Likaså kan man dela in träningen i 6 perioder. Huvudvikten i träningen fördelas enligt:

  • period 1: Tävlingsperiod

  • period 2: Övergångsperiod och grundträning

  • period 3: Grundträning och tävlingsförberedande träning

  • period 4: Tävlingsperiod (inomhus)

  • period 5: Grundträning

  • period 6: Tävlingsförberedande träning och tävlingsperiod

Normalt ingår 4 träningspass i veckan (må och on eftermiddag, samt ti och to morgon). Dessutom har man normal skolgymnastik och en cirkelträning per vecka. De flesta friidrottare har en egen tränare och idrottsgymnasiet stöder och hjälper den aktiva och tränaren att nå bättre resultat.

Vörå erbjuder utmärkta träningsområden och anläggningar för friidrottare. Idrottsplan med fina allvädersbanor finns alldeles i närheten av Campus. 

Gymnasiet har tillgång till egen bil som kan användas när idrottarna åker på träningar och läger. Styrkesträningsmöjligheter och utmärkta inomhusträningsmöjligheter bl a i Botniahallen finns. Campus Norrvalla erbjuder tillgång till gym och simhall.

I internatsbyggnaden finns ett testlabb där det går att utföra bla mattest. Testlabbet sköts av Ella Nurmi. Också tillgång till idrottsmassage finns. 

Idrottsgymnasiet samarbetar med Vasaseudun Urheiluakatemia-Vasaregionens idrottsakademi och gymnasiets idrottare ingår i VRIA. 

Till Skidåkning