Ansökan

Välkommen att ansöka om studieplats hos oss!

Ansökningstiden för GEA är 20.2–19.3.2024.

Allmänna linjen

Ansökningen till allmänna linjen sker normalt via den gemensamma elevantagningen (GEA) i nya Studieinfo. Till allmänna linjen antas studerande på basen av betyg.

Vörå samgymnasium allmänna linjen har gamla traditioner. Gymnasiet har dimitterat studenter i över 50 år och har gjort sig känt som ett gymnasium med goda resultat och bra stämning.  Utvecklingen av temakurser ( bland annat internationalisering, resor och laborationskurser) fortsätter och för nuvarande pågår flera sådana specialkurser. En satsning på samarbete med högskolorna ger alla möjlighet att avlägga högskolekurser och samarbetet med finska gymnasier har utökats. För studerande är datorer och alla läromedel gratis. Tillsammans finns ca 160 studerande från ett trettiotal olika kommuner vid VSG. 

Idrottsgymnasiet

Ansökningen till idrottsgymnasiet sker normalt via den gemensamma elevantagningen (GEA) i Studieinfo. Sökande till idrottslinjen kallas till ett inträdestest.

Vörå samgymnasium-idrottsgymnasium är ett av landets  totalt femton idrottsgymnasier. Vörå samgymnasium-idrottsgymnasium har undervisning på svenska. Här får du studera i en miljö där undervisningen är anpassad enligt idrottsläroplan. Träningen är en viktig del av skoldagen och sköts av ett professionellt tränarteam under skolveckorna.

Se mera info på sidan om idrotten och de olika linjerna. 

Gymnasiestudierna är flexibla och ett erfaret lärarteam hjälper till att kombinera studier och idrott på ett effektivt sätt. Gymnasiet har gjort sig känt som ett gymnasium med goda resultat och bra stämning. Bland annat egna temakurser (t ex resor och laborationskurser  ) samt högskolekurser bjuds ut årligen. 

  • Den sökande fyller ansökan  i Studieinfo och sätter som sitt första alternativ Vörå Idrottsgymnasium nr 1859 800 och som andra alternativ någon annan skola. Ansökan sänds in inom utsatt tid via Studieinfo. 

  • På ansökningsblanketten redogörs bland annat för idrottsprestationerna och kontaktuppgifter till tränaren

  • Inträdestest och intervjuer hölls den 16.4.2024.
  • I juni meddelas antagningsresultaten.

Vid val av studerande till idrottsgymnasiet är förutom avgångsbetygets medeltal även den sökandes idrottsmeriter och inträdesprovet avgörande. 

Antalet intagna idrottare per idrottsgren varierar något från år till år beroende på de sökandes idrottsliga meriter och skolbetyg.

Har du frågor eller vill komma på besök och bekanta dig med VSG kan du alltid ta kontakt. Skicka e-post till gymnasiet (at)edu.vora.fi eller ring 050 – 3839244 (rektor). Det går också bra att fylla i formuläret här nedan. Skriv i så fall din idrott, postadress och telefonnummer i meddelanderutan så kontaktar vi dig! Välkommen!

Tillbaka till huvudsida