Fonden

Fonden för Vörå samgymnasium-idrottsgymnasiums idrottsverksamhet har bildats för att kunna skapa ännu bättre förutsättningar för idrottsverksamheten vid vårt gymnasium. Profilen och bilen hör till fondens verksamhetsområden. Via profilen anministreras bland annat anskaffning av idrottskläderna och polarklockorna. Tidigare skötte idrottsföreningen vid VSG om detta.