Studerandekåren

Studerandekåren utgörs av alla studerande vid Vörå samgymnasium – idrottsgymnasium. Val till studerandekårsstyrelsen hålls årligen. Styrelsen består av 14 medlemmar och dessa utgör en viktig länk mellan skolans ledning och de studerande. Till styrelsens uppgift hör att föra studerandes talan och därmed ta emot, diskutera, vidarebefordra och verkställa önskemål som studerande framfört till styrelsen. Under läsåret ordnar styrelsen även evenemang som förgyller tillvaron för skolans studerande.

Styrelsen för läsåret 2022-23 består av följande personer:

Charlotta Sandkulla – ordförande

Anna Villför – vice ordförande

Mats Lillas – sekreterare

Lucas Finskas – kassör

Styrelsemedlemmar:

Evelina Österberg

Tindra Jansson

Amira Ali 

Otto Svarvar

Simon Björklöf 

Hodan Ali 

Wilma Nyberg 

Noah Sjöblom

Max Jåfs

Amanda Nyman

Som handledande lärare fungerar Emilia Friis och Katja Grannas.

 

 

Läs även om tutorverksamheten.