Studerandekåren utgörs av alla studerande vid Vörå samgymnasium – idrottsgymnasium. Val till studerandekårsstyrelsen hålls årligen. Styrelsen består av 14 medlemmar och dessa utgör en viktig länk mellan skolans ledning och de studerande. Till styrelsens uppgift hör att föra studerandes talan och därmed ta emot, diskutera, vidarebefordra och verkställa önskemål som studerande framfört till styrelsen. Under läsåret ordnar styrelsen även evenemang som förgyller tillvaron för skolans studerande.

Styrelsen för läsåret 2021-22 består av följande personer:

Charlotta Sandkulla – ordförande

Anna Villför – vice ordförande

Mats Lillas – sekreterare

Lucas Finskas – kassör

Evelina Österberg – styrelsemedlem

Tindra Jansson – styrelsemedlem

Amira Ali – styrelsemedlem

Otto Svarvar – styrelsemedlem

Simon Björklöf – styrelsemedlem

Hodan Ali – styrelsemedlem

 

Som handledande lärare fungerar Katja Grannas.